Elérhetőségek

Klebelsberg Központ
Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 1.
Telefon: (1)437 8868

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Cím: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
OM azonosító: 034848
Telefon/Fax: (1) 368-7818, (1) 430-0186
E-mail: aquincum-a@kszki.obuda.hu


Véletlenszerű Képek

Kézműves és gasztronómiai tábor
2012-2013. - Kézműves és gasztronómiai tábor
Képek: 15

16 óráig tartó iskolával kapcsolatos információk

2013. szeptember 1-én lépett életbe az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás. A törvény szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak.

Az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.

A törvény nem részletezi, hogy milyen indokkal kérhető, illetve milyen indokkal adható felmentés. Az indok tehát bármi lehet, sőt tulajdonképpen nem is kötelező a kérést megindokolni, de természetesen célszerű. A legáltalánosabb eset, ha a valamelyik szülő, vagy nagyszülő otthon van és foglalkozik a gyerekkel. De a szülő kérhet felmentést akkor is, ha a gyereknek rendszeres délutáni elfoglaltsága van pl. sportol. Arra vonatkozóan sincs szabály, hogy a felmentés egyes napokra vagy egész hétre vonatkozik-e, tehát bármilyen megoldás lehetséges.”


A 16 óráig tartó iskola alóli teljes mentesítéshez szükséges szülői kérelem itt tölthető le. A kitöltött kérelmet az iskola igazgatójának kell benyújtani.A távolmaradás igazolása egyéb esetekben

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt.

A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat, akik vagy nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.

A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak:

1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,
2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,
3. orvosi igazolás.

A vitás helyzetek megelőzése érdekében mellékelünk két igazolásmintát. Javasoljuk, hogy a kitöltött, aláírt igazolásokat hordják magukkal az érintett tanulók.


Szülői igazolás esetenkénti távolmaradásra. Ezt a nyomtatványt akkor töltse ki, és adja gyermekének, ha a távolmaradás egy-egy napról, egy-egy óráról történik.


Heti rendszerességgel ismétlődő délutáni távolmaradások iskolai igazolása - Ezt a nyomtatványt akkor töltse ki és juttassa el az iskola igazgatójához, ha gyermeke csak a hét bizonyos napjain kéri a távolmaradás engedélyezését (pl. iskolán kívüli sport, különóra stb.).A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményből való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatja az intézkedést foganatosító rendőrnek.